Annulering

1. Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, die voor de gast reden zijn om een reservering te annuleren, dient de  gast dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder van Recreatiepark de Markplas te melden.

2. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van het verblijf: 25 % van de totale verblijfskosten.
  • Bij annulering 14 dagen vóór de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 50 % van de totale verblijfskosten.
  • Bij annulering 1 dag voor de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 75% van de totale verblijfskosten.
  • Bij niet verschijnen zonder annulering100% van de totale verblijfskosten. U ontvangt een factuur.

3. Bij annuleringen komen de bedragen van eventueel gedane aanbetalingen niet in aanmerking voor restitutie.

4. Slechte weersvoorspellingen en/of weersvooruitzichten zijn GEEN geldige reden tot annulering. De verblijfskosten zullen worden doorberekend op basis van bovenstaande staffel.

5. Reden van annulering is ter beoordeling van Recreatiepark de Markplas.